serial mouse | englesko - srpski prevod

serial mouse

imenicaračunari

A pointing device that attaches to the computer through a standard serial port. See also mouse. Compare bus mouse.

1. serijski miš

muški rodračunari

Ulazni uređaj (miš) koji se uključuje na serijski priključak na računaru. Ova vrsta miša nije popularna kao što je bila nekada, jer danas računari imaju namenske ulaze za miševe. Serijski miš često ne može da usaglasi svoj rad sa radom modema, što je još jedan razlog zbog koga ljudi ne vole da ih koriste.

Naši partneri

Škole stranih jezika | Sudski tumači/prevodioci