root account | englesko - srpski prevod

root account

imenicaračunari

On UNIX systems, the account having control over the operation of a computer. The system administrator uses this account for system maintenance. Also called: superuser. See also system administrator.

1. rut

muški rodračunari

1. Glavni korisnik na Juniks računaru. Zove se još i "korenski korisnik"; to je specijalna šifra k oja vam omogućava potpun pristup svim naredbama, direktorijumima i tajnim mestima na računaru.
2. Prvi i često jedini direktorijum, na disku. Korenski (osnovnii) direktorijum nema nekog značaja sve dok na disku nema poddirektorijuma i stabla sa njihovom strukturom. Onda se drugi direktorijumi - poddirektorijumi - granaju iz korenskog, kao stablo. U DOS-u, oznaka za korenski direktorijum je jedna obrnuta kosa c

Naši partneri

Škole stranih jezika | Sudski tumači/prevodioci