report prevod, Englesko - Srpski rečnik i prevodilac teksta

Prevod reči: report

Smer prevoda: engleski > srpski

report [ imenica ]
Generiši izgovor

ETYM Cf. French rapport. Related to Report.
A short account of the news; SYN. news report, story, account, write up.
A written document describing the findings of some individual or group; SYN. study.
The act of informing by verbal report; SYN. account.
A sharp explosive sound (especially the sound of a gun firing).

reportaža [ ženski rod ]

Izveštavanje, skupljanje i dostavljanje političkih i drugih novosti u dnevnim listovima;
Književna vrsta koja neki događaj, pitanje i dr. prikazuje novinarskim stilom i načinom, tj. lako i zanimljivo. (fr.)

glas [ muški rod ]

glasine [ N/A ]

izveštaj [ muški rod ]

Račun ili zapisnik u kome se nešto nalazi. Može biti finansijske, tekstualne, akademske ili administrativne prirode. Ili sve zajedno.

prasak [ muški rod ]

Zvuk koji se čuje prilikom eksplozije, detonacija.

prikaz [ muški rod ]

Prikazivanje.

pucanj [ muški rod ]

raport [ muški rod ]

Izveštaj, saopštenje, dostava, izjava (usmena ili pismena); voj. službeni izveštaj, iskaz po zvaničnoj dužnosti.
Službeni razgovor pretpostavljenog i potčinjenog kada se rešavaju molbe, žalbe, izriču disciplinske kazne i sl. (fr.)

referat [ muški rod ]

Izveštaj, predavanje; pismeni ili usmeni stručan izveštaj o čemu (npr. o knjizi, o sadržini akta, o stanju neke stvari ili pitanja itd.).
Usemeno ili pismeno izlaganje sopstvenih pogleda i stavova o nekom stručnom ili naučnom pitanju pred nekim skupom ili u javnom glasanju (lat.)

saopštenje [ imenica ]

ugled [ muški rod ]

Renome, reputacija, dostojanstvo, čast.

vesti [ N/A ]

report [ glagol ]
Generiši izgovor

To announce as the result of an investigation, or announce something to the proper authorities
To announce one's presence
To give an account or representation of in words:; SYN. describe.
To complain about; make a charge against
To make known to the authorities; SYN. turn in.
To be responsible for reporting the details of, as in journalism; SYN. cover.

ispričati [ glagol ]

izvestiti [ glagol ]

prijaviti [ glagol ]

Podneti prijavu.

raportirati [ glagol ]

Izvestiti, izveštavati, podneti izveštaj po službenoj dužnosti, saopštiti, dostaviti; trg. prenositi stavove iz jedne knjige u drugu. (fr.)

reportovati [ glagol ]

Vršiti posao reportera, pisati reportažu; izvestiti, prikazati, ispripovedati (eng.)

reportirati [ glagol ]

Natrag odneti, vratiti; u novinstvu: videti nešto na licu mesta i o viđenom izvestiti list, doneti izveštaj, prepričati događaj; trg. uneti u knjigu, pisati račun.

Moji prevodi