regular prevod, Englesko - Srpski rečnik i prevodilac teksta

Prevod reči: regular

Smer prevoda: engleski > srpski

regular [ pridev ]
Generiši izgovor

ETYM Latin regularis, from regula a rule, from regere to guide, to rule: cf. French régulier. Related to Rule.
Of geometric figures, having all angles and sides equal. Also, of solids, having bases comprised of regular polygons.
Conforming to a standard or pattern.
In accordance with fixed order or procedure or principle.
Not deviating from what is normal.
In accord with regular practice or procedure.
Relating to a person who does something regularly; SYN. steady.
Regularly scheduled for fixed times.
Officially full-time.
(Used of the military) Belonging to or engaged in by legitimate army forces.
Often used as intensifiers; SYN. veritable.

istinski [ pridev ]

Zbiljski, stvaran.

kvalifikovan [ pridev ]

Sposoban (ili dorastao) za neki posao, osposobljen; stručno spreman. (lat.)

običan [ pridev ]

Koji se ničim ne ističe.

potpun [ pridev ]

pravi [ pridev ]

Istinit, odgovarajući.

pravilan [ pridev ]

redovan [ pridev ]

regularan [ pridev ]

Pravilan, propisan, redovan; uredan, uređen. (lat.)

simetričan [ pridev ]

Ravnomeran, skladan, saglasan u rasporedu delova (predmet i lik njegov u ravnom ogledalu simetrični su); geom. simetrična je geonetrijska figura prema pravoj ili ravni kad upravne iz tačaka figure na pravu ili ravan produžene za svoju vlastitu dužinu daju opet tačke figure (simetrične tačke prve). (grč.)

sistematski [ pridev ]

Uređen u obliku sistema, planski, metodičan, uređen prema utvrđenim gledištima (načelima, principima), naučno obrađen; dosledan.

stalan [ pridev ]

Neprekidan, nepromenljiv.

stručan [ pridev ]

tačan [ pridev ]

uredan [ pridev ]

zvaničan [ pridev ]

regular [ imenica {vojska} ]
Generiši izgovor

ETYM Late Lat. regularis: cf. French régulier. Related to Regular.
A dependable follower (especially in party politics).
A garment size for persons of average height and weight.
A regular patron; SYN. habitue.
A soldier in the regular army.

vojnik [ muški rod {vojska} ]

redov [ muški rod {vojska} ]

Običan vojnik.

Moji prevodi