reagent | englesko - srpski prevod

reagent

imenica

A substance or solution used in a chemical reaction, especially those used in laboratory work to detect, measure, or produce other substances
A chemical agent for use in chemical reactions.
Chemistry, substance used in detecting, measuring, etc. other substances by their reaction with it.

1. reagencija

ženski rod

Hemijska materija koja izaziva karakterističnu reakciju kada se stavi s drugom materijom, što daje mogućnost da se utvrdi prisustvo druge materije; isto i reaktiv (lat.)

2. reagens

muški rodgramatika

Stvar koja izaziva suprotno dejstvo; hem. svaka hemijska tvar, supstanca koja se po čulno primetnim i osetnim promenama koje sama pretrpi ili izaziva pri dodiru sa drugim nekim tvarima, supstancama, upotrebljava za utvrđivanje postojanja ovih poslednjih supstanca u napravljenom jedinjenju; pl. reagencije. (lat.)

3. reaktiv

muški rod

Funkcionalni duševni poremećaj koji se javlja kao posledica (reakcija) jakih duševnih potresa ili afekata.
Hemijski čista supstanca određenog sastava koja služi za analizu nepoznatog materijala.

Da li ste možda tražili neku od sledećih reči?

regent

Naši partneri

Škole stranih jezika | Sudski tumači/prevodioci