racialism | englesko - srpski prevod

racialism

imenica

A theory that race determines human traits and capacities; also; racism

1. rasizam

muški rod

1. Učenje o nejednakosti ljudskih rasa, o postojanju viših i nižih rasa; ovo učenje javlja se u političkom delanju kobnom po ljudski rod, da niže rase imaju da služe nekoj višoj rasi. Nacional-socijalizam težio je da ostvari te postavke. Poznato je reogovanje ljudskog roda na to; njega je pokazala istorija.
2. Pokret za održavanjem čistote rase, naročito u nacističkoj Nemačkoj, koji se najvećim delom sastojao u borbi protiv semitizma, u sprečavanju uticaja Jevreja na duhovni, ekonosmki i politički život naroda. (fr.)

Naši partneri

Škole stranih jezika | Sudski tumači/prevodioci