punched tape | englesko - srpski prevod

punched tape

imenica

1. bušena traka

ženski rodračunari

Traka u koju se bušenjem unose podaci za automatsku obradu na elektronskim računarima.

2. papirna traka

ženski rodračunari

Oblik snimanja podataka iz izvornih dokumenata na jednu papirnu traku za njihovu obradu na računskim mašinama, analogno računskoj obradi podataa koji su uneti u mašinske kartice, magnetne trake, magnetne doboše i sl. (grč.)

Naši partneri

Škole stranih jezika | Sudski tumači/prevodioci