promote | englesko - srpski prevod

promote

glagol

Sinonimi: advance | boost | further | encourage | upgrade | advance | kick upstairs | raise | elevate

1. To contribute to the progress or growth of; SYN. advance, boost, further, encourage.
2. To give a promotion to; assign to a higher position; SYN. upgrade, advance, kick upstairs, raise, elevate.

1. osnovati

glagol

2. pomagati

glagol

3. pomicati

glagol

4. potpomagati

glagol

5. prevesti

glagol

6. promovirati

glagol

1. Dodeliti titulu doktora nauka ili neku drugu akademsku titulu;
2. Unaprediti u viši čin ili položaj;
3. Na svečan način staviti u promet novu knjigu, film, snimljenu ploču i sl (lat.)

7. promovisati

glagol

Unaprediti, dići na viši stepen; na univerzitetima: dati nekome titulu "doktora"; primiti titulu "doktora". (lat.)

8. unaprediti

glagol

9. uzdići

glagol

Da li ste možda tražili neku od sledećih reči?

permeate | permit | permute | primate | pyramid

Naši partneri

Škole stranih jezika | Sudski tumači/prevodioci