printer cable | englesko - srpski prevod

printer cable

imenicaračunari

A cable between a computer and a printer.

1. kabl štampača

muški rodračunari

Kabl koji povezuje računar i štampač. Za razliku od drugih zbunjujućih kablova, kabl štampača ima krajeve koji se jasno razlikuju: jedan kraj može da se utakne samo u računar, a drugi samo u štampač.