photo | englesko - srpski prevod

photo

prefiks

1. Light; radiant energy
2. Photograph; photographic
3. Photoelectric

1. foto

prefiks

Predmetak u složenicama sa značenjem: svetlost, svetlosni.

photo | englesko - srpski prevod

photo

imenica

An abbreviation of photograph.

1. fotografija

ženski rod

1. "Pisanje svetlošću", "slikanje svetlošću", postupak kojim se pomoću dejstva svetlosni na materije na nju osetljive, izrađuju slike predmeta koji na te materije šalju svetlost;
2. Slika izrađena na ovaj način, naročito na hartiji (fotogram); fig. verna slika.

Da li ste možda tražili neku od sledećih reči?

PhD | phot

Naši partneri

Škole stranih jezika | Sudski tumači/prevodioci