pattern | englesko - srpski prevod

pattern

imenica

ETYM Old Eng. patron, French patron, a patron, also, a pattern. Related to Patron.
A model considered worthy of imitation.

1. crtež

muški rod

2. kalup

muški rod

1. Predmet na koji se nešto navlači da bi se dobio njegov oblik (npr. kalup za izradu cipela);
2. Drveni ili metalni sud, a može biti i od drugog materijala, u koji se uliva neka tečna materija da bi se, kad se ohladi ili skupi, dobila određena forma nekog dela ili celog proizvoda;
3. Dobiveni proizvod ili deo nakon odlevanja u kalupu;
4. Obrazac, oblik, forma;
5. Zbijeni, čvrsto povezan smotuljak duvana, sena, slame (bala) i sl.;
6. Prenosno: nešto što se pravi uvek istih dimenzija ili po istoj meri (tur.)

3. model

muški rod

1. Modul;
2. Obrazac, uzora, mustra;
3. um. Potpuno ili delimično gola osoba prema kojoj umetnik radi sliku ili kip;
4. u građevinarstvu i tehnici: uzorak predmeta koji treba izvoditi, izrađen od jevtinog materijala i obično u smanjenom obliku;
5. Kalup po kome se što izrađuje, npr. liju se u pesku mašinski delovi i dr; fig. ugled, primer, uzor. (lat.)

4. mustra

ženski rod

1. Ogledni primerak, uzorak.
2. Proba, pokus (probni primerak);
3. Prenosno: neugledan čovek, čovečuljak (nem.)

5. oblik

muški rod

Forma, izgled.

6. obrazac

muški rod

Mustra, kalup.

7. primerak

muški rod

8. šablon

muški rod

1. Uzorak, obrazac, pregled, mustra, kalup (npr. kod zvonolivaca);
2. fig. Otrcanost, banalnost, neoriginalnost (u izražavanju i ponašanju); up. model.

9. šara

ženski rod

Ornament.

10. stil

muški rod

1. Pisaljka starih Grka i Rimljana;
2. Način pisanja i izražavanja misli (prozni, pesnički, besednički, poslovni, zvanični stil);
3. U likovnim umetnostima, arhitekturi, nameštaju itd. umetnički ukus, oblik prikazivanja, umetnički pravac, način davanja oblika; naročito: čist, plementi, neizvaštečen i prirodan način prikazivanja (za razliku od manira);
4. sp. Način vršenja neke vrste sporta;
5. fig. Običaj, navika;
6. Stari i novi stil v. julijanski i gregorijanski kalendar.

11. uzor

muški rod

Ideal, primer.

12. uzorak

muški rod

Ogledni primerak, mustra.

pattern | englesko - srpski prevod

pattern

glagol

1. To form a pattern
2. To make, adapt, or fashion according to a pattern
3. To furnish, adorn, or mark with a design

1. kopirati

glagol

Prepisati, prepisivati; precrtavati, preslikavati; umnožavati (spis); fot. praviti otisak, snimati (sliku); fig. praviti po ugledu na, podražavati. (eng.)

2. ukrasiti

glagol

Da li ste možda tražili neku od sledećih reči?

padrino | patron