pattern prevod, Englesko - Srpski rečnik i prevodilac teksta

Prevod reči: pattern

Smer prevoda: engleski > srpski

pattern [ imenica ]
Generiši izgovor

ETYM Old Eng. patron, French patron, a patron, also, a pattern. Related to Patron.
A model considered worthy of imitation.

crtež [ muški rod ]

kalup [ muški rod ]

Predmet na koji se nešto navlači da bi se dobio njegov oblik (npr. kalup za izradu cipela);
Drveni ili metalni sud, a može biti i od drugog materijala, u koji se uliva neka tečna materija da bi se, kad se ohladi ili skupi, dobila određena forma nekog dela ili celog proizvoda;
Dobiveni proizvod ili deo nakon odlevanja u kalupu;
Obrazac, oblik, forma;
Zbijeni, čvrsto povezan smotuljak duvana, sena, slame (bala) i sl.;
Prenosno: nešto što se pravi uvek istih dimenzija ili po istoj meri (tur.)

model [ muški rod ]

Modul;
Obrazac, uzora, mustra;
um. Potpuno ili delimično gola osoba prema kojoj umetnik radi sliku ili kip;
u građevinarstvu i tehnici: uzorak predmeta koji treba izvoditi, izrađen od jevtinog materijala i obično u smanjenom obliku;
Kalup po kome se što izrađuje, npr. liju se u pesku mašinski delovi i dr; fig. ugled, primer, uzor. (lat.)

mustra [ ženski rod ]

Ogledni primerak, uzorak.
Proba, pokus (probni primerak);
Prenosno: neugledan čovek, čovečuljak (nem.)

oblik [ muški rod ]

Forma, izgled.

obrazac [ muški rod ]

Mustra, kalup.

primerak [ muški rod ]

stil [ muški rod ]

Pisaljka starih Grka i Rimljana;
Način pisanja i izražavanja misli (prozni, pesnički, besednički, poslovni, zvanični stil);
U likovnim umetnostima, arhitekturi, nameštaju itd. umetnički ukus, oblik prikazivanja, umetnički pravac, način davanja oblika; naročito: čist, plementi, neizvaštečen i prirodan način prikazivanja (za razliku od manira);
sp. Način vršenja neke vrste sporta;
fig. Običaj, navika;
Stari i novi stil v. julijanski i gregorijanski kalendar.

uzor [ muški rod ]

Ideal, primer.

uzorak [ muški rod ]

Ogledni primerak, mustra.

šablon [ muški rod ]

Uzorak, obrazac, pregled, mustra, kalup (npr. kod zvonolivaca);
fig. Otrcanost, banalnost, neoriginalnost (u izražavanju i ponašanju); up. model.

šara [ ženski rod ]

Ornament.

pattern [ glagol ]
Generiši izgovor

To form a pattern
To make, adapt, or fashion according to a pattern
To furnish, adorn, or mark with a design

kopirati [ glagol ]

Prepisati, prepisivati; precrtavati, preslikavati; umnožavati (spis); fot. praviti otisak, snimati (sliku); fig. praviti po ugledu na, podražavati. (eng.)

ukrasiti [ glagol ]

Moji prevodi