original equipm ... | englesko - srpski prevod

original equipment manufacturer

imenicaračunari

The maker of a piece of equipment. In making computers and related equipment, manufacturers of original equipment typically purchase components from other manufacturers of original equipment, integrate them into their own products, and then sell the products to the public. Acronym: OEM. Compare value-added reseller.

1. proizvođač sastavnih komponenata

muški rodračunari

Kompanija koja pravi delove koji se ugrađuju u mašine koje zatim drugi sklapaju i prodaju. Na primer, DŽo Blori pravi diskove koji se često instaliraju u računare koje prodaje Milo Koper. DŽo je OEM za Milove čvrste diskove. Vrlo mali broj proizvođača računara pravi sve delove.

Naši partneri

Škole stranih jezika | Sudski tumači/prevodioci