open architectu ... | englesko - srpski prevod

open architecture

imenicaračunari

1. Any computer or peripheral design that has published specifications. A published specification lets third parties develop add-on hardware for a computer or device. Compare closed architecture (definition 1).
2. A design that provides for expansion slots on the motherboard, thereby allowing the addition of boards to enhance or customize a system. Compare closed architecture (definition 2).

1. otvorena arhitektura

ženski rodračunari

Filozofija i praksa konstruisanja računara gde su dizajn i konstrukcija dostupni javnosti. Drugi proizvođači time se podstiču da prošire računar svojim perifernim uređajima, softverom i unutrašnjim komponentama. Osnova teorije je da što na tržištu ima više sptrava i uređaja koji mogu da rade na nekoj mašini, to će korisnik više dobiti od mašine, a samim tim će se one bolje prodavati. IBM je praktikovao otvorenu arhitekturu s PC računarom, a San Majkrosistems sa svojim radnim stanicama. Epl Kompjuter je poznat po tome što je nije praktikovao. Ustvari, Epl je postao poznat po tome što je radio upravo obrnuto, zato što je vikao Odrubite im glave kad god bi neko napravio nešto što je makar izdaleka podsećalo na neki Eplov proizvod. Danas, međutim, Mekintoš postaje prilično otvorena mašina. Iako je IBM bio dovoljno dalekovid da napravi PC otvorene arhitekture, nije uspeo da predvidi da će proizvođači klonova preuzeti veći deo njegovog tržišta.

Naši partneri

Škole stranih jezika | Sudski tumači/prevodioci