offline | englesko - srpski prevod

offline

pridevračunari

In computing, not connected, so that data cannot be transferred, for example, to a printer. The opposite of on line.
1. In reference to a computing device or a program, unable to communicate with or be controlled by a computer.
2. In reference to one or more computers, being disconnected from a network.
3. Colloquially, a reference to moving a discussion between interested parties to a later, more appropriate, time.
4. (Computer sci) Not connected to a computer network
5. (Transportation) Not on a regular route of a transportation system

1. autonoman

pridev

Samoupravni, samostalan, slobodan, koji se upravlja i živi po svojim sopstvenim zakonima.

2. isključen

pridev

3. neprikopčan

pridevračunari

Nepovezan na mrežu.

4. odvojen

pridev

5. onlajn

pridevračunari

Uključen,
1. Na vezi. Kada pomoću svog modema uspostavite vezu sa drugim računarom.
2. Dostupan, kao u "štampač je onlajn", što znači "radi i spreman je za štampu".
3. Prekidač na štampaču koji mu omogućava da prihvati naredbe od računara. Štampač možete da prebacite u suprotno stanje, oflajn, kako biste koristili njegov meni ili neko od dugmadi sa komandne table.
Telekomunikacijski izraz za: "priključen, na vezi".

Naši partneri

Škole stranih jezika | Sudski tumači/prevodioci