nuclear bomb | englesko - srpski prevod

nuclear bomb

imenicavojska

1. atomska bomba

ženski rodvojska

Bomba čije strahovito razorno dejstvo počiva na jezgrenoj energiji, energiji čestica koje sačinjavaju sam atom.

2. nuklearna bomba

ženski rodvojska

Bomba čije se dejstvo ostvaruje atomskom eksplozijom, pri čemu se oslobađa ogromna količina energije vezane u atomskom jezgru, što izaziva strahovita razaranja i radioaktivno zračenje sa smrtonosnim posledicama za sva živa bića (lat.-fr.)

Naši partneri

Škole stranih jezika | Sudski tumači/prevodioci