morals | englesko - srpski prevod

morals

imenica

1. moral

muški rod

Skup običaja, naročito dobrih običaja, onih koji omogućuju povoljan i skladan opstanak i razvitak pojedinca i društva, vrlina, krepost, najviši zakon održanja ljudskog društva; misao kojoj je cilj da pouči, pouka (npr. neke priče, basne); fig. duševno raspoloženje, duh, hrabrost, npr. vojnički moral; up. etika. (lat.)

2. ponašanje

imenica

3. vladanje

imenica

Da li ste možda tražili neku od sledećih reči?

marrowless

Naši partneri

Škole stranih jezika | Sudski tumači/prevodioci