ministry | englesko - srpski prevod

ministry

imenica

ETYM Latin ministerium. Related to Minister, Mystery a trade.
1. A government department under the direction of a minister.
2. Religious ministers collectively (especially Presbyterian).
3. The building where the business of a government ministry is transacted.

1. kabinet

muški rod

Mala soba, sporedna sobica; u vladarskim dvorovima: soba za stanovanje i soba za poverljiva savetovanja i rad; kancelarija; vlada, tj. članovi ministarskog saveta; osoblje kancelarije ministra, pretsednika parlamenta i sl.; zbirka učila (u školama); soba u kojoj su izložene retkosti, naročito umetnički predmeti; orman sa fijokama; nužnik. (fr.)

2. ministarstvo

imenica

1. Najviša ustanova koja upravlja određenim sektorom (granom) državne uprave u nekim zemljama (npr. ministarstvo unutrašnjih poslova, ministarstvo industrije);
2. Skup svih ministara koji sačinjavaju vladu, vlada;
3. Zgrada u kojoj je smeštena takva ustanova;
4. Odsek celokupne vrhovne državne uprave koji je pod upravom jednog ministra i njegovi službenici; zgrada za to. (lat.)

3. služenje

imenica

4. sveštenička služba

ženski rod

5. sveštenstvo

imenica

Kler.

6. vlada

ženski rod

Da li ste možda tražili neku od sledećih reči?

minister | minster | monastery | monster

Naši partneri

Škole stranih jezika | Sudski tumači/prevodioci