message box | englesko - srpski prevod

message box

imenicaračunari

1. okvir sa porukom

muški rodračunari

Mali prozor koji se pojavljuje na ekranu i prikazuje poruku koju vam šalje program u kome radite. Okviri sa porukama mogu da se pojave i kada izaberete neku naredbu ili opciju. U njima često dobijate informacije o greškama koje ste napravili ili upozorenja koja se odnose na akcije koje preduzimate.

Naši partneri

Škole stranih jezika | Sudski tumači/prevodioci