mercy killing | englesko - srpski prevod

mercy killing

imenica

Euthanasia

1. eutanazija

ženski rod

1. Laka, bezbolna smrt;
2. Olakšavanje samrtnih muka ublažavanjem bolova pomoću narkotika;
3. Usmrćenje neizlečivih bolesnika što još zakonom nije dozvoljeno (grč.)
Lako i blago umiranje, gašenje života bez samrtnih bolova; ublažavanje smrti time što se bolesniku dadu narkotična sredstva (koja lekar sme da pruži samo da bi ublažio umiranje a nikako da bi ga ubrzao).

Naši partneri

Škole stranih jezika | Sudski tumači/prevodioci