medium | englesko - srpski prevod

medium

pridev

Of or relating to the middle part of a range of possible values.
(Of meat) Cooked until there is just a little pink meat inside.

1. srednje veličine

pridev

2. srednji

pridev

3. umeren

pridev

medium | englesko - srpski prevod

medium

imenicagramatika

A substance in which signals can be transmitted, such as a wire or fiber-optic cable. See media. In the arts, the physical means used to convey information or create a work of art, or the category of work resulting from these means—for instance, oil on canvas, the written word, television, and computer graphics. In painting, a medium is the liquid forming a suspension of the pigment.

1. medij

muški rod

1. Sredina u kojoj se neko ili nešto nalazi, područje u kome se nešto zbiva, uslovi pod kojima se nešto događa;
2. Sredstvo prenošenja komunikacija (govor, štampa, radio, televizija, film i sl.);
3. Osoba pogodna za hipnotičke oglede;
4. Glagolski rod koji označava glagolom iskazan proces koji se zbiva u samom subjektu ( npr. rasti, patiti). (lat.)

2. medijum

muški rod

1. Ono što se nalazi u sredini ili što pretstavlja sredinu, sredina, srednji put;
2. fiz. Sredina, posrednik, ono kroz što se prenosi dejstvo; pomoćno sredstvo, sredstvo poređenja;
3. U spiritizmu: posrednik između ljudi i duhova;
4. U grčkoj gramatici: srednje stanje, koje stoji između radnog i trpnog stanja kod grčkih glakoga;
5. Medijum evum , Srednji vek, vreme od 5. do kraja 15. veka. (lat.)

3. nosilac

muški rod

4. nosilac podataka

muški rod

5. okolina

ženski rod

6. sredina

ženski rod

Središte, centar.

7. sredstvo

imenica

8. uslovi života

množina

Da li ste možda tražili neku od sledećih reči?

madam | modem

Naši partneri

Škole stranih jezika | Sudski tumači/prevodioci