meal | englesko - srpski prevod

meal

imenica

Sinonimi: repast

1. Coarsely ground foodstuff; especially seeds of various cereal grasses or pulse.
2. The food served and eaten at one time; SYN. repast.

1. brašno

imenica

2. jelo

imenica

3. kačamak

muški rodkulinarstvo

Palenta, vrsta jela od kukuruznog brašna: kaša (tur.)

4. kasa

ženski rod

Blagajna, metalni orman gde se čuva novac, mesto gde se novac prima i isplaćuje; trg. gotov novac; kasa defekt, kasa deficit, kasa manko, manjak pri pregledu faktičkog stanja blagajne i blagajničkih knjiga; in kasa, nalazi se u kasi, tj.u gotovom novcu; per kasa, uz plaćanje u gotovom novcu. (ital.)

5. kaša

ženski rodkulinarstvo

Kašasta smesa, žitko jelo od brašna.

6. obed

muški rod

7. obrok

muški rod

1. Količina hrane za jednu upotrebu, ograničena količina hrane, jelo.
2. Deo otplate, rata.

8. večera

ženski rod

Da li ste možda tražili neku od sledećih reči?

mail | milleu | milli | Malay | male | Mali | mall | mallow | malo | maul | mealy | melee | mellow | mewl | miaul | mile | milieu | mill | moil | mole | mule | mull | mullah

Naši partneri

Škole stranih jezika | Sudski tumači/prevodioci