mark prevod, Englesko - Srpski rečnik i prevodilac teksta

Prevod reči: mark

Smer prevoda: engleski > srpski

mark [ imenica ]
Generiši izgovor

(Homonym: marc)
A written or printed symbol (as for punctuation)
A visible indication made on a surface
A number or letter indicating quality (especially of a student's performance); SYN. grade, score.
A symbol of disgrace or infamy; SYN. stigma, brand, stain.
The impression created by doing something unusual or extraordinary that people notice and remember
The basic unit of money in Germany; SYN. Deutsche Mark, Deutschmark.

cilj [ muški rod ]

Najpoželjnija situacija ili uslovi koje želimo da stvorimo uz pomoć fondova ili tehničke podrške projekta.

beleg [ muški rod ]

Oznaka, obeležje, znak, karakteristika (nem.)

granica [ ženski rod ]

Međa, granična linija.

marka [ ženski rod ]

Granica sreza ili oblasti;
Znak, belega, obeležje, oznaka; žig; poštanska vrednost koja se lepi na pisma i uputnice; raboš, tantuz; znak (ili žig) neke trgovačke kuće ili robe.

meta [ ženski rod ]

Cilj, granica, kraj za kojim se teži; kupast stub na kraju niskog zida u trkalištu.
Polovina; a meta, trg., popola, na jednak dobitak i gubitak. (lat.)

mrlja [ ženski rod ]

Fleka, ljaga, nečastan postupak.

ocena [ ženski rod ]

Mišljenje, sud o nečemu.

otisak [ muški rod ]

Trag.

oznaka [ ženski rod ]

Znak, znamenje, amblem.

ožiljak [ muški rod ]

Trag zarasle rane.

simbol [ muški rod ]

Materijalni ili zamišljeni (apstraktni) znak koji označava neki pojam ili na njega podseća, tj. obeležje njegovo, osnovne karakteristike, ono glavno što ga odražava ili sadrži (npr. golub je simbol mira, grb Jugoslavije je simbol udruženih naroda i republika) (grč.)
Znak po kome se nešto može raspoznati, saznati ili zaključiti, oznaka, znamenje, znak koji pretstavlja nešto što se inače ne može slikovito pretstaviti (apstraktno, natčulno, duhovno, pojam, ideal); ugovoreni znak, usmeni znak, lozinka, ispovest, simbol vere; simvol.

trag [ muški rod ]

Otisak stopala, otisak.

važnost [ ženski rod ]

Značaj.

znak [ muški rod ]

Simbol, oznaka, obeležje.

školska ocena [ ženski rod ]

žig [ muški rod ]

Pečat, štembilj (obično suvi pečat na novčanim i drugim dokumentima).
Oznaka, beleg.

žig na uvetu [ muški rod ]

mark [ glagol ]
Generiši izgovor

(Homonym: marc).
To designate as if by a mark.
To make or leave a mark on.

markirati [ glagol ]

Označiti, označavati, obeležiti; staviti žig na, žigosati; metnuti poštansku ili taksenu marku; istaći, skrenuti pažnju na važnost neke misli i sl. time što se štampa masnijim slovima ili kurzivom; na pozorišnim probama: ulogu samo čitati, bez glumljenja; u bilijaru: beležiti pogotke. (fr.)

obeležiti [ glagol ]

označiti [ glagol ]

pečatiti [ glagol ]

upamtiti [ glagol ]

zapaziti [ glagol ]

Moji prevodi