loadstone | englesko - srpski prevod

loadstone

imenicamineral

Loadstar, see lodestar, lodestone.

1. magnet

muški rod

1. Mineral koji ima svojstvo da privlači i drži gvozdena tela (nazvan po gradu Magneziji, gde su ga stari Grci prvi put našli); veštački magnet, onaj koji se dobije kada se komad čelika prevlači u jednom smeru prirodnim magnetom.
2. Prenosno: osoba ili predmet velike privlačne snage;
3. Sprava u motorima sa unutrašnjim sagorevanjem koja omogućava paljenje goriva.

2. magnetit

muški rodmineral

Gvozdena ruda (Fe3 O4) na kojoj je prvo primećeno magnetno svojstvo privlačenja, magnetovac (grč.)

Naši partneri

Škole stranih jezika | Sudski tumači/prevodioci