loadstone prevod, Englesko - Srpski rečnik i prevodilac teksta

Prevod reči: loadstone

Smer prevoda: engleski > srpski

loadstone [ imenica {mineral} ]
Generiši izgovor

Loadstar, see lodestar, lodestone.

magnet [ muški rod ]

Mineral koji ima svojstvo da privlači i drži gvozdena tela (nazvan po gradu Magneziji, gde su ga stari Grci prvi put našli); veštački magnet, onaj koji se dobije kada se komad čelika prevlači u jednom smeru prirodnim magnetom.
Prenosno: osoba ili predmet velike privlačne snage;
Sprava u motorima sa unutrašnjim sagorevanjem koja omogućava paljenje goriva.

magnetit [ muški rod {mineral} ]

Gvozdena ruda (Fe3 Ona kojoj je prvo primećeno magnetno svojstvo privlačenja, magnetovac (grč.)Moji prevodi