loadstone | englesko - srpski prevod

loadstone

imenicamineral

Loadstar, see lodestar, lodestone.

1. magnet

muški rod

1. Mineral koji ima svojstvo da privlači i drži gvozdena tela (nazvan po gradu Magneziji, gde su ga stari Grci prvi put našli); veštački magnet, onaj koji se dobije kada se komad čelika prevlači u jednom smeru prirodnim magnetom.
2. Prenosno: osoba ili predmet velike privlačne snage;
3. Sprava u motorima sa unutrašnjim sagorevanjem koja omogućava paljenje goriva.

2. magnetit

muški rodmineral

Gvozdena ruda (Fe3 O4) na kojoj je prvo primećeno magnetno svojstvo privlačenja, magnetovac (grč.)