integral | englesko - srpski prevod

integral

pridev

Sinonimi: entire | intact

ETYM Cf. French intégral. Related to Integer.
Constituting the undiminished entirety; lacking nothing essential especially not damaged; SYN. entire, intact.

1. ceo

pridev

Neokrnjen, celovit.

2. integralan

pridev

Celinski, koji sačinjava celinu, potpun, celokupa, celovit; koji postoji sam za sebe (npr. integralne železnice); integralni račun ili račun integrala, grana infinitezimalnog računa koja se bavi iznalaženjem i svojstvima integrala funkcija, takođe služi za rešavanje diferencijalnih jednačina itd.; integralne formule, obrasci koji se primenjuju pri rešavanju zadataka iz integralnog računa. (lat.)

3. potpun

pridev

integral | englesko - srpski prevod

integral

imenicamatematika

The result of a mathematical integration; F is the integral of f if dF/dx equals f.

1. integral

muški rodmatematika

1. Integral jedne funkcije je ona veličina čija je dana funkcija diferencijal ili diferencijalni koeficijent (zove se tako što se može smatrati kao izbir niza uzastopnih vrednosti koje uzima jedna infinitezimalna funkcija, diferencijal, promenljiv, dok se poslednja neprekidno menja od jedne vrednosti do druge). Kad su takve granice promene određene, onda se zove "određen interigal";
2. Integral jedne diferencijalne jednačine ili sistema diferencijalnih jednačina jeste jednačina ili sistem jednačina od koji se

Naši partneri

Škole stranih jezika | Sudski tumači/prevodioci