ingine | englesko - srpski prevod

ingine

imenicaarhaično, zastarelo

1. lokomotiva

ženski rodželeznica

Parna mašina koja sama sebe kreće i služi za vučenje tereta (vozova), parna kola. (lat.)

2. mašina

ženski rod

1. Veštački spoj tela sposobnih za davanje otpora u obliku sprave koja prisiljava mehaničke sile da pod izvesnim uslovima izazivaju određena kretanja, stroj, sprava, i to sprava koja se upotrebljava da se prenosi ili pretvara rad ili energija;
2. Lokomotiva;
3. fig. Stvor bez duha, čovek bez duha. (fr.)

3. oruđe

imenica

Da li ste možda tražili neku od sledećih reči?

injoin

Naši partneri

Škole stranih jezika | Sudski tumači/prevodioci