information sys ... | englesko - srpski prevod

information system

imenica

1. informacioni sistem

muški rod

1. U teoriji informacija, podsistem jednog dinamičkog sistema (u koji spadaju brojni prirodni, tehnički i organizacioni sistemi), koji predstavljaju:
- određenu kompoziciju punktova o izvorima saznanja o stanju sistema i poruka o željenoj dinamici sistema;
- kanale tokova informacija;
2. Prikupljanje informacija onakvik kako ih emituje njihov izvor;
3. Smeštaj, odnosno "memorisanje" informacija u cilju njihovog konzerviranja za kasniju preradu;
4. Prerada informacija u cilju dobijanja novih saznanja o stanjima dinami

Naši partneri

Škole stranih jezika | Sudski tumači/prevodioci