index file | englesko - srpski prevod

index file

imenicaračunari

1. indeksni registar

muški rodračunari

Specijalni registar u centralnoj jedinici čiji sadržaj služi za modificiranje naredbe računara pre njenog izvršavanja; npr. čiji sadržaj se dodaje ili oduzima od adrese operanda pre ili za vreme izvršavanja naredbe računara; pri relativnom adresiranju indeksni registar sadrži referentnu adresu, tj. broj koji se dodaje relativnoj adresi da bi se dobila apsolutna adresa; indeksni registar može da služi i kao brojčani registar u specijalnim naredbama koje povećavaju ili smanjuju sadržaj indeksnog registra i proveravaju njihov nov sadržaj, čime kontrolišu odvijanje programa.

Naši partneri

Škole stranih jezika | Sudski tumači/prevodioci