in the balance | englesko - srpski prevod

in the balance

pridev

With the fate or outcome about to be determined

1. kritičan

pridev

Koji se odnosi na kritiku ili ima karakter kritike; koji ocenjuje, koji kudi, kudljiv; med. opasan, odlučujući, sudbonosan, presudan; kritične godine, godine klimakterijuma; kritički. (grč.)

2. nesiguran

pridev

Naši partneri

Škole stranih jezika | Sudski tumači/prevodioci