imaginary | englesko - srpski prevod

imaginary

pridev

ETYM Latin imaginarius: cf. French imaginaire.
Existing only in imagination or fancy; not real; fancied.

1. imaginaran

pridev

Uobražen, zamišljen, tobožnji, koji postoji samo u uobrazilji, nestavaran; imaginarna veličina, mat. uobražena veličina. (lat.)

2. izmišljen

pridev

3. uobražen

pridev