host computer | englesko - srpski prevod

host computer

imenicaračunari

Computer that provides services to other computers that are connected to it

1. glavni računar

muški rodračunari

1. Računar koji upravlja radom mreže i nako me se čuvaju programi i podaci koje koriste drugi računari u mreži.
2. U telekomunikacijama je to računar čiji ste broj nazvali i sa kojim ste uspostavili vezu.
3. Glavni program ili deo softvera koji koristi.
4. Ciljni računar.

Naši partneri

Škole stranih jezika | Sudski tumači/prevodioci