hierarchical fi ... | englesko - srpski prevod

hierarchical file structure

imenicaračunari

1. hijerarhijska struktura datoteka

ženski rodračunari

Ponekad se koristi i skraćenica HFS. To je osobina Mekintoš računara koja vamo omogućava da smeštate datoteke u odvojene poddirektorijume koji se zovu omotnice. DOS-ova struktura direktorijum/poddirektorijum analogna je ovom sistemu.

Naši partneri

Škole stranih jezika | Sudski tumači/prevodioci