great charter | englesko - srpski prevod

great charter

imenica

1. Magna karta

ženski rod

Osnovni državni zakon Engleske koji je 15 juna 1215 morao da dade plemstvu i sveštenstvu kralj Jovan Lakland (Bez Zemlje), kojim su bili regulisani feudalni odnosi, sveštenstvo izuzeto od nadležnosti svetovnih sudova itd.; ovo je još i danas osnov engleskog ustavnog uređenja.

Naši partneri

Škole stranih jezika | Sudski tumači/prevodioci