flu prevod, Englesko - Srpski rečnik i prevodilac teksta

Prevod reči: flu

Smer prevoda: engleski > srpski

flu [ imenica {medicina} ]
Generiši izgovor

(Homonym: flew, flue).
Influenza.
Any of several virus diseases marked especially by respiratory or intestinal symptoms.

gripa [ ženski rod {medicina} ]

influenca [ ženski rod {medicina} ]

Uticaj, upliv; fiz. električna influenca, ili elektrostatička indukcija, pojava kada se neko nenaelektrisano telo naelektriše unošenjem njegovim u polje jednog naelektrisanog tela, a čim se udalji iz tog polja, elektricitet potpuno iščezava; magnetna influenca, svojstvo, npr. gvožđa koje u polju jednog magneta postaje i samo magnetično, ali gubi magnetizam čim se magnet dovoljno udalji te se gvožđe ne nalazi u njegovom polju; med. zarazna i veoma prilepljiva bolest sa temperaturom, klonulošću, bolovima u mišićima i zglobovima, kašljem, glavoboljom itd., grip, vrled, vrlesija, kunjalica, rorina; vet. konjska bolest slinavica. (lat.)

grip [ muški rod {medicina} ]

Vrsta kataralne, prilepčive i veoma zarazne groznice sa visokom temperaturom, vrled, vrlesija, kunjalica, rorina; influenca.

Moji prevodi