file server | englesko - srpski prevod

file server

imenicaračunari

The server component of a resource-sharing system. It does not contain any database management software.
A file-storage device on a local area network that is accessible to all users on the network. Unlike a disk server, which appears to the user as a remote disk drive, a file server is a sophisticated device that not only stores files but manages them and maintains order as network users request files and make changes to them. To deal with the tasks of handling multiple—sometimes simultaneous—requests for files, a file server contains a processor and controlling software as well as a disk drive for storage. On local area networks, a file server is often a computer with a large hard disk that is dedicated only to the task of managing shared files. Compare disk server.
(Computer science) A computer that provides workstations on a network with controlled access to shared resources.
Computer on a network that handles (and usually stores) the data used by other computers on the network. See also client–server architecture.

1. server datoteka

muški rodračunari

Jedan od važnijih računara u mreži. Računar na čijem čvrstom disku se čuvaju svi korisnički programi i datoteke sa podacima. Većina velikih mreža ima najmanje jedan server datoteka. Serveri datoteka su posebno korisni kao spremište za poruke elektronske pošte ili druge aplikacije u kojima korisnici moraju da dele datoteke i šalju ih tamo-amo. Pošto je server datoteka neprekidno aktivan u mreži, niko ne može da ga koristi za bilo šta drugo.

Naši partneri

Škole stranih jezika | Sudski tumači/prevodioci