external memory | englesko - srpski prevod

external memory

imenicaračunari

1. eksterna memorija

ženski rodračunari

Memorija programa i podataka koja se nalazi pod kontrolnim jedinicama, ali nije povezana sa centralnim procesorom; obuhvata magnetne diskove, bubnjeve, trake i sl. na kojima se čuvaju programi i podaci u formi pogodnoj za neposredno prihvtanje od strane centralnog procesora.

Naši partneri

Škole stranih jezika | Sudski tumači/prevodioci