exclusive OR | englesko - srpski prevod

exclusive OR

imenicaračunari

A Boolean operation that yields “true” if and only if one of its operands is true and the other is false. See the table. Acronym: EOR. Also called: XOR. See also Boolean operator, truth table. Compare AND, OR.

1. isključivo ILI

imenicaračunari

Ekskluzivno ILI, logička operacija koja se izvršava na bitovima iz dva različita bajta. Često se koristi prilikom prikazivanja slika na ekranu.

Naši partneri

Škole stranih jezika | Sudski tumači/prevodioci