environment eng ... | englesko - srpski prevod

environment engineering

imenica

1. ekologija

ženski rod

Biologija i fiziologija u užem smislu, nauka o odnosima životinja i biljaka prema svojoj mrtvorj i živoj okolini, kao i jednih prema drugima. U ekologiju spada, npr. ishranjivanje, stanovanje, mesto stanovanja, rasprostranjenost, porodični i društveni život, negovanje mladunaca, oplođavanje biljki, simbiotični odnosi itd. (grč.)

Naši partneri

Škole stranih jezika | Sudski tumači/prevodioci