electro-optics | englesko - srpski prevod

electro-optics

imenica

1 A branch of physics that deals with the effects of an electric field on light traversing it
2. Electro-optical devices

1. elektrooptika

ženski rod

Nauka o pojavama pomoću kojih se može dokazati bliska veza između elektriciteta i svetlosti, naime da su svetlost i elektricitet u suštini isto; nauka o dejstvu električnog polja na optička svojstva tela. (grč.)

Naši partneri

Škole stranih jezika | Sudski tumači/prevodioci