earning | englesko - srpski prevod

earning

imenica

Gaining through effort, achieving

1. dobitak

muški rod

Ćar, korist, dobit.

2. plata

ženski rod

1. Isplata; iznos novca koji je plaćen;
2. Novac primljen kao nadoknada za izvršen rad ili pružene usluge; kompenzacija.
3. Srebro, srebrn novac (za razliku od belona, tj. bakrenog novca).
4. Peskovita površina, pesak i kamenje pred pristaništima i ušćima reka.

3. profit

muški rod

1. Dobitak, dobit, korist;
2. Plod celokupnog predujmljenog kapitala. Pojavni oblik viška vrednosti. Cilj kapitalističke proizvodnje, višak vrednosti koji ostvaruje kapitalista na uloženi kapital u neki posao, tj. ostatak novca posle odbitka svih troškova. (fr.)

4. sirenje mleka

imenica

5. sirište

imenica

Sredstvo za sirenje.

6. zarada

ženski rod

7. zasluga

ženski rod

Naši partneri

Škole stranih jezika | Sudski tumači/prevodioci