duplicate | englesko - srpski prevod

duplicate

pridev

Sinonimi: matching | twin | twinned

ETYM Latin duplicatus, p. p. of duplicare to double, from duplex double, twofold. Related to Duplex.
1. Being two identical; SYN. matching, twin, twinned.
2. Identically copied from an original.

1. dupli

pridev

2. dvogub

pridev

3. dvojan

pridev

4. dvostruk

pridev

5. identičan

pridev

Istovetan, jedan i isti, potpuno isti, koji ima isto značenje. (lat.)

6. istovetan

pridev

duplicate | englesko - srpski prevod

duplicate

imenica

Sinonimi: duplication

Either of two things that correspond to one another exactly; SYN. duplication.

1. duplikat

muški rod

Prepis originala, prepis ili fotokopiranje nekog dokumenata tj. drugi primerak nečega, koji ima istu pravnu vrednost kao original. (lat.)

2. kopija

ženski rod

1. Prepis ili fotokopija nekog originala (dokumenta, rukopisa i dr.);
2. Tačna reprodukcija, imitacija nekog umetničkog dela (slike, skulpture i dr.);
3. Uopšte: nešto urađeno tačno prema uzorku;
4. Slika izrađena iz negativa filma (fotografski pozitiv);
5. Primerak snimljenog i umnoženog filma;
6. Prneosno: podražavanje, ugledanje (lat.)
Prepis; fot. otisak, snimak; precrt, preslikano slikarsko ili vajarsko delo; fig. podražavanje, ugledanje; nešto izrađeno podražavanjem; pro kopija (lat. pro copis) za prepis.

3. prepis

muški rod

duplicate | englesko - srpski prevod

duplicate

glagol

Sinonimi: reduplicate | double | repeat | replicate

To make or do or perform again; SYN. reduplicate, double, repeat, replicate.

1. duplirati

glagol

Udvojiti, udvajati, udvostručiti, udvostručavati, podvostručiti.

2. izraditi duplikat

glagol

3. kopirati

glagol

Prepisati, prepisivati; precrtavati, preslikavati; umnožavati (spis); fot. praviti otisak, snimati (sliku); fig. praviti po ugledu na, podražavati. (eng.)

4. umnožiti

glagol

Naši partneri

Škole stranih jezika | Sudski tumači/prevodioci