DRAM | englesko - srpski prevod

DRAM

imenicaračunari

See dynamic RAM.
(acronym for dynamic random-access memory) Computer memory device in the form of a silicon chip commonly used to provide the immediate-access memory of microcomputers. DRAM loses its contents unless they are read and rewritten every 2 milliseconds or so. This process is called refreshing the memory. DRAM is slower but cheaper than SRAM, an alternative form of silicon-chip memory.
Dynamic Random Access Memory.

1. dinamička memorija sa neposrednim pristupom

ženski rodračunari

Računari mogu da koriste dve vrste čipova za RAM memoriju: DRAM i SRAM. DRAM su jeftiniji čipovi pošto računar mora povremeno da osveži podatke u njima inače bi se oni izgubili.

dram | englesko - srpski prevod

dram

imenica

Sinonimi: drachm | drachma

ETYM Old Fren. drame, French drachme, Latin drachma, drachm, drachma, from Greek drachme, prop., a handful, from drassesqai to grasp. Related to Drachm, Drachma.
1. 1/16 ounce.
2. A unit of apothecary weight equal to an eighth of an ounce or to 60 grains; SYN. drachm, drachma.

1. drahma

ženski rodfinansije

Srebrn novac starih Grka i Jevreja veoma različite vrednosti; današnja grčka novčana jedinica sadrži 100 lepti = oko 1 dinar; stara atinska mera za težinu, od VI do II veka pre n.e. =4,22 gr.
Mera težine, težina jedne drahme.

2. drama

ženski rod

Radnja; poet. pesnička vrsta koja prikazuje događaje iz ljudskog života kao da se u sadašnjosti i pred našim očima zbivaju: lica koja učestvuju govore i rade, svako prema svom karakteru; pritom uvek mora da postoji borba dveju suprotnosti - konflikt, sukob, a naročito jedinstvo dramske ideje. Pošto se, u ekspoziciji, prikažu razlozi konflikta i čvor zapetlja, razvitak radnje dostiže u peripetiji svoj vrhunac, posle čega u katastrofi dolazi rešenje konflikta. Drama je podeljena na činove (1, 3, ili 5), a činovi na pojave ili scene. Vrste: žalosna igra ili tragedija, komedija (sa šalom i pozom) i pozorišna igra, tj. drama u užem smislu; fig. događaj ili doživljaj koji je po svojoj uzbudljivosti sličan drami.
Dramatičan tok događaja. (grč.)

3. gutljaj

muški rod

Srk.

Da li ste možda tražili neku od sledećih reči?

dayroom | Dear me! | derma | dierama | diorama | do a room | dorm | drama | dream | dreamy | drome | drum | drummy | durum