dram prevod, Englesko - Srpski rečnik i prevodilac teksta

Prevod reči: dram

Smer prevoda: engleski > srpski

DRAM [ imenica {računari} ]
Generiši izgovor

See dynamic RAM.
(acronym for dynamic random-access memory) Computer memory device in the form of a silicon chip commonly used to provide the immediate-access memory of microcomputers. DRAM loses its contents unless they are read and rewritten every 2 milliseconds or so. This process is called refreshing the memory. DRAM is slower but cheaper than SRAM, an alternative form of silicon-chip memory.
Dynamic Random Access Memory.

dinamička memorija sa neposrednim pristupom [ ženski rod {računari} ]

Računari mogu da koriste dve vrste čipova za RAM memoriju: DRAM i SRAM. DRAM su jeftiniji čipovi pošto računar mora povremeno da osveži podatke u njima inače bi se oni izgubili.

dram [ imenica ]
Generiši izgovor

ETYM Old Fren. drame, French drachme, Latin drachma, drachm, drachma, from Greek drachme, prop., a handful, from drassesqai to grasp. Related to Drachm, Drachma.
1/ounce.
A unit of apothecary weight equal to an eighth of an ounce or to grains; SYN. drachm, drachma.

drahma [ ženski rod {finansije} ]

Srebrn novac starih Grka i Jevreja veoma različite vrednosti; današnja grčka novčana jedinica sadrži 1lepti = oko 1 dinar; stara atinska mera za težinu, od VI do II veka pre n.e. =4,gr.
Mera težine, težina jedne drahme.

drama [ ženski rod ]

Radnja; poet. pesnička vrsta koja prikazuje događaje iz ljudskog života kao da se u sadašnjosti i pred našim očima zbivaju: lica koja učestvuju govore i rade, svako prema svom karakteru; pritom uvek mora da postoji borba dveju suprotnosti - konflikt, sukob, a naročito jedinstvo dramske ideje. Pošto se, u ekspoziciji, prikažu razlozi konflikta i čvor zapetlja, razvitak radnje dostiže u peripetiji svoj vrhunac, posle čega u katastrofi dolazi rešenje konflikta. Drama je podeljena na činove (ili 5), a činovi na pojave ili scene. Vrste: žalosna igra ili tragedija, komedija (sa šalom i pozom) i pozorišna igra, tj. drama u užem smislu; fig. događaj ili doživljaj koji je po svojoj uzbudljivosti sličan drami.
Dramatičan tok događaja. (grč.)

gutljaj [ muški rod ]

Srk.Moji prevodi