doctor up | englesko - srpski prevod

doctor up

glagol

1. doterati

glagol

2. falsifikovati

glagol

Patvoriti, krivotvoriti, praviti lažne stvari (novac, svedočanstva i dr.).

3. krivotvoriti

glagol

4. udesiti

glagol

Naši partneri

Škole stranih jezika | Sudski tumači/prevodioci