display adapter | englesko - srpski prevod

display adapter

imenicaračunari

Sinonimi: display adaptor

See video adapter.
(Computer science) A device that converts information in memory to video output to a display; SYN. display adaptor.

1. ekranski adapter

muški rodračunari

2. grafička kartica

ženski rodračunari

Grafički adapter, štampana ploča koja se priključuje na matičnu ploču kako bismo imali na šta da priključimo monitor. Računar je koristi za upravljanje radom monitora. U većini savremenih sistema grafička kartica je integrisana u matičnu ploču.

Naši partneri

Škole stranih jezika | Sudski tumači/prevodioci