disk operating ... | englesko - srpski prevod

disk operating system

imenicaračunari

See DOS.

1. operativni sistem

muški rodračunari

Operacioni sistem.
Softver koji kontroliše hardver i pokreće vaše programe. Često se koriste operativni sistemi DOS, Sistem 8 za Mekintoš, OS/2 i Juniks.

2. operativni sistem za disk

muški rodračunari

1. Starinsko ime za operativni sistem. U početku, mikroračunari nisu imali disk jedinice. Zbog toga ste, da biste prešli na rad sa disk jedinicom, morali da imate odgovarajući program za svoj računar i kupovali ste operativni sistem za disk. Pošto danas većina računara ima disk, iz imena se izostavlja reč "disk". Pogledajte operativni sistem.
2. Puno ime za DOS.

Naši partneri

Škole stranih jezika | Sudski tumači/prevodioci