discursory | englesko - srpski prevod

discursory

pridev

1. diskursivan

pridev

Skače sa teme na temu.

2. diskurzivan

pridev

Onaj koji je čisto misaone, pojmovne prirode (supr. intuitivan); razgovoran, u razgovoru, uzgredan. (lat.)

3. rasplinut

pridev

4. razgovoran

pridev

Da li ste možda tražili neku od sledećih reči?

discourser | disgracer

Naši partneri

Škole stranih jezika | Sudski tumači/prevodioci