devoted to | englesko - srpski prevod

devoted to

pridev

Loving towards, loyal to, faithful to; dedicated to

1. odan

pridev

Veran.

2. posvećen

pridev

Deo opreme koji ima samo jednu namenu. Na primer, jedan računar u nekoj kancelariji može da se koristi samo za pisanje tekstova i isključivo u te svrhe, a nikako ne za igre ili zloupotrebu elektronske pošte. Mnogi ljudi uzimaju namensku telefonsku liniju za svoj modem kako ne bi brinuli da li će neko podići slušalicu i prekinuti im vezu.

3. privržen

pridev

Naši partneri

Škole stranih jezika | Sudski tumači/prevodioci