delicate | englesko - srpski prevod

delicate

pridev

Sinonimi: ticklish | fragile | frail | soft

ETYM Latin delicatus pleasing the senses, voluptuous, soft and tender; akin to deliciae delight: cf. French délicat. Related to Delight.
1. Difficult to handle; requiring great tact; SYN. ticklish.
2. Easily broken or damaged or destroyed; SYN. fragile, frail.
3. Easily hurt; SYN. soft.
4. Exquisitely fine and subtle and pleasing; susceptible to injury.
5. Marked by great skill especially in meticulous technique.
6. Said of an instrument or device: capable of registering minute differences or changes precisely.

1. blag

pridev

2. delikatan

pridev

Nežan, ljubak, mio; fin, lep, ukusan; veoma obazriv, pažljiv, osetljiv; koji treba pažljivo raditi; tugaljiv, škakljiv, težak, neprijatan (npr. položaj, stvar). (lat.)

3. diskretan

pridev

1. Po sebi različit ili odvojen; mat., fil., hem., diskretna veličina, veličina kod koje deo prethodi veličini, veličina čije služi kao mera (stotina kao celo sastoji se od 100 jedinica); supr. kontinuirana veličina, tj. veličina kod koje celina prethodi delovima, veličina koja nema mere u sebi (jedinica se ne sastoji iz razlomaka);
2. Koji ume razborito da pravi razliku među stvarima i sl., uzdržljiv, pažljiv, smotren, neproliven, ćutljiv, koji ume da čuva tajnu, pouzdan, poverljiv, obazriv, mudar, oprezan;
3. diskreto, kon diskrecione, muz., oprezno, vodeći računa o glavnom glasu i o nameri kompozitora.

4. fin

pridev

Tanan, utančan, nežan; sitan; odličan, odabran, čist; prepreden.

5. nežan

pridev

Loman, krhak.

6. osetljiv

pridev

7. škakljiv

pridev

8. slab

pridev

Nejak, slabašan, nemoćan, malaksao.

9. slabunjav

pridev

10. tugaljiv

pridev

Da li ste možda tražili neku od sledećih reči?

delect | delegate | delict | deliquate | deliquiate | dialect

Naši partneri

Škole stranih jezika | Sudski tumači/prevodioci