dead-and-alive | englesko - srpski prevod

dead-and-alive

pridev

1. bez duha

pridev

2. monoton

pridevmatematika

U jednom glasu (ili zvuku); jednolik, jednoobrazan, dosadan. (grč.)

3. polumrtav

pridev

4. živ ali nepokretan

pridev

Naši partneri

Škole stranih jezika | Sudski tumači/prevodioci