copulatory | englesko - srpski prevod

copulatory

pridev

1. kopulativan

pridev

gram. Sastavan, spojan; kopulativna konjunkcija, gram. sastavna svezica; kopulativna rečenica, sastavna rečenica, tj. nezavisna rečenica koja kazuje radnje koje se mogu samostalno vršiti bez uticaja jedne na drugu, npr.: On je to rekao, pa će i potvrditi; kopulativni sudovi, log. sudovi koji imaju više subjekata a samo jedan predikat. (lat.)

2. kopulatoran

pridev

Povezni, spojni.

3. spojni

pridev

Naši partneri

Škole stranih jezika | Sudski tumači/prevodioci