control point | englesko - srpski prevod

control point

imenica

The temperature at which a system is to be maintained.

1. centrala

ženski rod

1. Glavni grad, prestonica;
2. Sedište vrhovne glasti ili uprave (neke ustanove, banke, preduzeća i dr.), matica, središte;
3. Mesto gde se glavna postrojenja neke veće tehničke ustanove (električna, vodovodna, telegrafska, telefonska itd. centrala); geom. prava koja spaja središte dvaju krugova; duž između središta dvaju krugova, središnica.

2. kontrolna tačka

ženski rodračunari

Mesto u programu u kome se vrši kontrola ili zapis neophodne informacije u cilju omogućenja višekratnog obavljanja procesa izračunavanja u kome se informacija o stanju posla i sistema može na takav način zapisati da se korak posla kasnije može ponoviti.

Naši partneri

Škole stranih jezika | Sudski tumači/prevodioci